Університети України Середа, 21.08.2019, 05:57
Ласкаво просимо Вас Гість |
Меню сайту

Категорії університетів
Класичні [24]
Технічні [0]
Технологічні [0]
Педагогічні [0]
Культури, дизайну [0]
Охорони здоровя [0]
Аграрні [0]
Права, економіки [0]
Приватні [0]

Питання
Оцініть сайт
Всього відповідей: 191

Головна » Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова
Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова
02:27

Адреса

       

Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова
          вул. Дворянська, 2, Одеса, 65026, Україна
          

       

Документи для вступу приймаються за адресою:вул. Дворянська, 2, Одеса, 65026, Україна
          тел. (044) 425-60-22, 425-54-17
       

Про університет

 
   

Історія

    Одеський  національний університет імені І.І. Мечникова (ОНУ) від дня свого  створення 1(13) травня 1865 року займає одне із провідних місць у  формуванні системи освіти, у розвитку наукових досліджень і культури в  Україні. Він є одним із найстаріших університетів України і разом з  Київським, Харківським і Львівським університетами фактично визначає  стан і перспективи розвитку освіти, науки та культури в мережі освіти  нашої країни. ОНУ - всесвітньо відомий університет з високим  міжнародним авторитетом, у світовому рейтингу займає почесне 48-ме  місце серед 75 кращих університетів миру.   

Багато  яскравих сторінок вписали в історію України та університету всесвітньо  відомі видатні вчені: І.І. Мечников - лауреат Нобелівської премії;  фізіолог І.М. Сєченов - засновник вітчизняної фізіології; перший  президент АН України, академік, мікробіолог Д.К. Заболотний; академік,  ботанік В.І. Ліпський; біолог О.О. Ковалевський; фізик Ф.Н. Шведов;  фізик-теоретик, засновник математичного відділення Новоросійського  товариства природознавців М.О. Розумів; академік АН СРСР, засновник  всесвітньо відомої школи хіміків-органіків М.Д. Зелінський; академік  Російської АН й АН СРСР історик й археолог Ф.І. Успенський; академік,  член Президії НАН України, засновник Фізико-хімічного інституту НАН  України О.В. Богатський; член-кореспондент АН УРСР, засновник Одеського  планетарію астроном В.П. Цесевич; математики М.Г. Крейн, О.И. Ляпунов й  І.М. Занчевський; прославлений історик М.Е. Слабченко; славіст В.І.  Григорович, зоолог Д.К. Третьяков, геолог О.Н. Криштарович, хімік Л.В.  Писаржевський і багато інших.

   

Слід зазначити,  що троє із шести президентів Академії наук України працювали  професорами ОНУ: академіки Д.К. Заболотний, В.І. Ліпський, О.О.  Прочанин. Зараз в ОНУ працюють 5 лауреатів державних премій, 15  заслужених працівників освіти та діячів науки й техніки.

   

ОНУ  єдиний серед університетів України, що здійснив своєрідний трудовий  подвиг, безперервно трудячись під час Великої Вітчизняної війни, навіть  перебуваючи в евакуації.

   

За видатні заслуги в  підготовці фахівців в 1965 р. ОНУ був нагороджений орденом Трудового  Червоного Прапора, а в 1978 р. включений у перелік провідних  університетів СРСР.

   

Історія вищої освіти на  півдні України почалася в 1865 р. з установи Імператорського  Новоросійського університету та подальший її розвиток нерозривно  пов'язан з діяльністю ОНУ. Загальнонаціональний вплив ОНУ на освіту  полягає в тім, що значна частина вищих навчальних закладів на півдні  України створена на базі факультетів університету (Одеський державний  медичний університет, Одеський державний економічний університет,  Одеська національна юридична академія).

   

Одеський  національний університет імені І.І. Мечникова акредитований у повному  обсязі по IV рівню акредитації. Згідно з наказом Міністерства освіти  від 04.03.1998 року підготовка студентів в університеті здійснюється за  багатоступеневою системою: бакалавр, фахівець, магістр.

   

На цей час ректором університету є доктор фізико-математичних наук, професор, академік В.А. Сминтина.

   

Основна  мета університету - підготовка кваліфікованих кадрів для забезпечення  потреб різних галузей господарства та виробництва у фахівцях освіти,  науки, мистецтва, економіки, права, підприємництва тощо. Заходи, які  спрямовані на досягнення мети, зазначені в Уставі університету, що  затверджений у Міністерстві освіти України 12.04.2005 р. (реєстраційний  №37).

   

Навчальний процес в університеті  забезпечують 4 інститути (інститут математики, економіки та механіки,  інститут соціальних наук, інститут післядипломної освіти) і 10  факультетів: історичний, філологічний, романо-германської філології,  економіко-правовий, біологічний, геолого-географічний, хімічний,  фізичний і факультет довузівської підготовки. Крім того, діють  спеціалізований деканат по роботі з іноземними студентами, підготовче  відділення для іноземців, коледж підприємництва та соціальної роботи  ОНУ. В ОНУ працюють 102 кафедри, магістратура.

   

В  аспірантурі, що є однією з найбільших в Україні, навчаються більше 500  чоловік за 105 спеціальністями. Щорічно захищаються 30-35 кандидатські  дисертації.

   

У докторантурі щороку працюють більше 30 докторантів, які захищають від 10 до 15 докторських дисертацій у рік.

   

Усього в ОНУ працюють 7 спеціалізованих рад, у яких захист дисертацій здійснюється за 29 спеціальністями.

   

Одеським  університетом імені І.І. Мечникова на півдні України створена та  успішно працює нова розгалужена система навчальних інститутів та  центрів у містах Миколаєві, Херсоні, Первомайську, Іллічівську, Южному,  Білгороді-Дністровському, Теплодарі. Ця мережа має загальнонаціональне  значення, відкривши доступ до вищої освіти там, де молодь про це тільки  мріяла. Застосування авторських освітянських технологій заощаджує не  менш 20% державних засобів на підготовку фахівців.

   

Університет  здійснює підготовку фахівців на підставі відповідної ліцензії за 20  напрямками та 41 спеціальністі. Нещодавно відкрито ряд нових  спеціальностей: мікробіологія та вірусологія, психологія, болгарська  мова та література, комп'ютерні системи та мережі, переклад, філософія,  прикладна лінгвістика, видавнича справа та редагування, менеджмент  невиробничої сфери, облік та аудит, міжнародні економічні відносини та  ін. Освітня діяльність проводиться також на підготовчому відділенні для  громадян України та підготовчому відділенні для іноземних громадян;  перепідготовка, підвищення кваліфікації, надання другої вищої освіти за  всьома спеціальностями університету здійснюється в Інституті  післядипломної освіти за окремою ліцензією. В 1996 р. уперше в Україні  було створено коледж підприємництва та соціальної роботи ОНУ, на базі  якого в 1999 р. вперше в Україні створено комплекс  "Школа-коледж-університет", якому надано статус експериментального  майданчика. Унікальність цього комплексу у тому, що на підготовці  одного фахівця заощаджується значна сума бюджетних коштів, зростає  соціальна захищеність молоді, істотно поліпшується соціальна атмосфера  у малих містах. При університеті працюють Рішельєвський, Очаковський,  Білгород-Дністровський ліцеї.

   

Загальна  кількість співробітників університету становить приблизно 3500 чоловік,  у тому числі 179 доктора наук, професори, майже 732 кандидатів наук,  доцентів. Чисельність науково-педагогічних кадрів, які здійснюють  навчальний процес і науково-дослідну роботу, становить 1671 чоловік. У  навчальному процесі беруть участь 125 докторів наук, професорів; 576  кандидатів наук, доцентів, у тому числі 57 академіків,  членів-кореспондентів НАН України та галузевих академій, заслужених  діячів науки, лауреатів державних та інших премій. Загальний контингент  студентів становить близько 14500 чоловік. За комерційними угодами  навчаються близько 8000 студентів. В університеті одержують освіту  також більш ніж 700 іноземних громадян.

   

Міжнародне  визнання ОНУ як одного з лідерів національної освітньої мережі  підтверджується також тим, що майже 100 відомих університетів світу,  співпрацюють з університетом у рамках довгострокових угод, у тому числі  по 5 проектам ТЕМРUS-ТАCІS, чисельним програмам INTAS, НОУ-ХАУ, СКОР та  ін. Для забезпечення навчального процесу в м. Одесі університет має 8  головних навчальних корпусів загальною площею 70637 кв. м і навчальною  площею 52937 кв. м. Соціально-побутова база університету включає 8  гуртожитків, загальною площею 40,5 тис. кв. м; житлові будинки, 4  їдальні і буфети, медичні пункти та спортивно-оздоровчий табір  "Черноморка" на 500 місць. На базі спортивних споруджень (найстаріший в  Одесі стадіон, два спортивні зали, тенісні корти) в ОНУ підготовлені  чемпіони світу, Європи, СРСР та України, Олімпійських ігор, чисельні  майстри міжнародного класу та майстри спорту.

   

В  ОНУ працюють 28 відомих наукових шкіл. Щороку виконуються  науково-дослідні роботи загальним обсягом близько 7 млн. грн. по  держбюджетним і госпдоговірним темам.

   

24 вчених університету входять до складу 18 наукових і професійних рад України.

   

Наукові  дослідження зусереджені у 30 наукових підрозділах, серед яких 4  науково-дослідних інститути, 11 науково-дослідних центрів, 14  науково-дослідних лабораторій.

   

НДІ Астрономічна  обсерваторія ОНУ, заснована в 1871 році (з пунктами спостереження в  Росії, Туркменістані, Азербайджані), - одна із найстаріших в Україні.  Національним надбанням є третя у світі колекція знімків зоряного неба,  отриманого протягом усього XX ст.

   

Науково-дослідний  інститут фізики - перший науковий інститут фізичного профілю в Україні,  створений в 1926 році. Відомий у світі центр в області запису оптичної  інформації представляє Україну в Міжнародному комітеті з науковій  фотографії. Роботи інституту відзначені державними преміями СРСР та  України і премією Американського фотографічного товариства.

   

Інститут  горіння й нетрадиційних технологій - єдиний в Україні інститут такого  профілю, є базою Української секції Інституту горіння США й представляє  Україну в Європейському консорціумі по наноматеріалам.

   

Наукова  бібліотека - одна з найбільших і найстаріших наукових бібліотек  України. Заснована в 1817 р. бібліотека має фонд більше 3.6 мільйонів  томів, серед яких унікальні стародавні видання XV-XVIII сторіч - 5  інкунабул, 27 палеотипів, надрукованих у першому сторіччі  книгодрукування (XV ст.) і близько 9000 найрідкісніших і коштовних  книг. До унікальних відноситься перлина вітчизняного книгодрукування  "Острозька біблія", видана в Острозі в 1581 році Іваном Федоровим і  найстаріша в бібліотеці книга-інкунабула з геральдики Іоанна Андреа  "Трактат про коріння", видана в Нюрнберзі в 1476 р.

   

Ботанічний  сад - один із найстаріших і відомих в Україні наукових центрів  збереження різноманіття світової флори, заснований в 1867 році. З 1928  по 1937 р. Ботанічним садом керував академік, екс-президент АН України  В.І. Ліпський. Ботсад має статус пам'ятника природи й постановою  Кабінету Міністрів віднесений до природно-заповідного фонду України.  Його фонди інтродуційованих рослин нараховують 3840 видів, форм, сортів  і гібридів.

   

Гідробіологічна станція була  заснована в 1902 році відомим зоологом П.М. Бучинським. У різні роки на  станції працювали видатні біологи академіки Д.К. Третьяков, Ю.П. Зайцев  й ін.

   

Петрографо-мінералогічний музей,  заснований в 1865 році, є національним надбанням. Фонди музею  становлять 12500 зразків із усього світу, серед яких унікальними по  науковій цінності є колекція зразків рудних утворень, у тому числі  залізо марганцевих конкрецій, із дна Світового океану. Самі коштовні  збори музею - колекція метеоритів, найбагатша в Україні і Європі.

   

Зоологічний  музей, заснований на початку XIX століття, відноситься до найстаріших  музеїв України. Наукові колекції нараховують більше 50000 одиниць  зберігань й містять унікальні збори ще XIX ст. до яких відносяться:  колекція комах професора-ентомолога Є.Є. Балліона, що зібрана в  минулому сторіччі; антропологічна колекція І.І. Мечникова;  краніологічна колекція ссавців Причорномор'я та інші. До унікальних  експонатів також відноситься повний змонтований кістяк 27-метрового  синього кита.

   

Палеонтологічний музей, створений  на основі колекції Рішельєвського ліцею, існує з 1873 року. Музей  ставиться до 10 кращих музеїв світу, нараховує більш, ніж 40 тисяч  експонатів. Багато колекцій є еталонами при вивченні фаун колишнього  Причорномор'я. Палеонтологічний музей по складу викопних матеріалів не  має аналогів в Україні, а значна кількість експонатів є унікальними.  Національним надбанням також є підземний палеонтологічний заповідник у  карстових печерах Одеси, що являє собою унікальне поховання в терасових  відкладеннях більш, ніж 40 видів вимерлих тварин.

   

Лише  за останні 3 роки співробітники ОНУ опублікували близько 8700 робіт.  Серед них - 116 монографій, 395 підручників, більше 2000  учбово-методичних видань. У міжнародно-визнаних журналах опубліковано  більш, ніж 2150 робіт. При ОНУ працює видавництво "Астропринт".

   

Одеський  національний університет імені І.І. Мечникова є загальновизнаним  провідним вищим навчальним закладом у групі класичних університетів,  національним, науковим і культурним центром України.

 

ФАКУЛЬТЕТИ

                                                                                                                                                                             
  Біологічний
          Декан факультету - кандидат біологічних наук, доцент Заморов Веніамін Веніамінович
          тел. (0482) 746-66-72
  Геолого-географічний
          Декан факультету - доктор геолого-мінералогічних наук, професор Черкез Євген Анатолійович
          тел. (0482) 68-79-42
  Історичний
          Декан факультету - кандидат історичних наук, доцент Кушнір В`ячеcлав Григорович
          тел. (048) 723-62-87
  Романо-германської філології
          Декан факультету - кандидат філологічних наук, професор Голубенко Лідія Миколаївна
          тел. (0482) 63-07-03
  Хімічний
          Декан факультету - кандидат хімічних наук, доцент Мeнчук Василь Васильович
          тел. (0482) 23-82-64
  Фізичний
          Декан факультету - доктор фізико-математичних наук, професор Ваксман Юрій Федорович
          тел. (0482) 23-63-02, 23-62-12
  Філологічний
          Декан факультету - доктор філологічних наук, професор Черноіваненко Євген Михайлович
          тел. (048) 746-56-97, (0482) 24-10-81
  Економіко-правовий
          Декан факультету - кандидат юридичних наук, доцент Труба Вячеслав Іванович
          тел. (0482) 23-82-64
  Філософський
          Декан факультету - кандидат філософських наук, доцент Чайковський Олександр Владиславович
          тел. (0482) 26-35-13, 37-50-23
  Коледж підприємництва та соціальної роботи
          Директор - кандидат філософських наук, доцент Аблов Анатолій Федорович
          тел. (0482) 63-53-12
  Факультет довузівської підготовки
          Декан факультету - кандидат філолгічних наук, доцент Пащенко Микола Васильович
          тел. (0482) 63-76-04
  Підготовчий факультет для іноземних громадян
          Декан факультету - Федорко Сергій Сергійович
          тел. (048) 731-70-85

Більш детальну інформацію про університет можна отримати на сайті університету http://www.onu.edu.ua/

Категорія: Класичні | Переглядів: 5597 | | Рейтинг: 4.0/4 |
Форма входу

Пошук

Друзі сайту

Статистика

Університети України||by tarasok © 2019Створити безкоштовний сайт на uCoz